ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-red-light

ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها

ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها
دانلود بهترین فایل ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

,ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها در 4 صفحه و ترجمه 5 صفحه ای با فرمت word

,General

,The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.

,Labor Costs

,In the majority of consultant contracts labor is the largest single component of cost.

,This component is made up of direct labor charges to the contract and indirect

,labor charges allocated to the contract through a factor or rate.

,Once this assessment has been made the auditor can determine the size and depth of the audit sample for labor testing.

,1. The labor sample should be tracked from employee time records to:

,·        The payroll records to assure hours recorded are paid.

,·        The cost system to assure hours are posted properly to jobs.

,·        The general ledger to assure that the total posted is recorded in the financial accounting system.

,2. The overall labor in general ledger accounts should be reconciled to:

,·        The job cost system

,·        The payroll reports submitted to the Internal Revenue Service (i.e. 941’s).

,کلیات

,رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

,هزینه نیروی کار:

,در عمده قراردادهای مشاوره ای  ،نیروی کار  مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

,1.     نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:

,·        کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.

,·        کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.

,·        کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری  ثبت شده است.

,2. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود:

,·        سیستم هزینه کار

,·        گزارشات مربوط به فیشهای حقوقی که به بخش درامدهای داخلی ارسال شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
توضیحات بیشتر و دانلود

کلمات کلیدی: ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی ترجمه مقاله حسابرسی برای قراردادها ترجمه مقاله دستورالعمل ها مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها

مطالب دیگر

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001

پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافت 2000

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو ZTPI 1999

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز 2009

پرسشنامه روانی كالیفرنیا Cpi گاف 1948

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002

پرسشنامه زمینه یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه) 1992

ترجمه مقاله دارایی

ترجمه مقاله حسابرسی بر مبنای خطر

ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی

ترجمه مقاله ارتباطات درون سازمانی

ترجمه مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

ترجمه مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

ترجمه مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP)

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)

ترجمه مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی

ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟