ترجمه مقاله طراحی سازمان چیست؟|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-red-light

ترجمه مقاله طراحی سازمان چیست؟

ترجمه مقاله طراحی سازمان چیست؟
دانلود بهترین فایل ترجمه مقاله طراحی سازمان چیست؟
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

,A process for improving the probability that an organization will be successful.

,More specifically, Organization Design is a formal, guided process for integrating the people, information and technology of an organization. It is used to match the form of the organization as closely as possible to the purpose(s) the organization seeks to achieve. Through the design process, organizations act to improve the probability that the collective efforts of members will be successful.

,Typically, design is approached as an internal change under the guidance of an external facilitator. Managers and members work together to define the needs of the organization then create systems to meet those needs most effectively. The facilitator assures that a systematic process is followed and encourages creative thinking.

,پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان.

,به طور خاص ،طراحی سازمان یک پروسه رسمی و مشخص شده برای هماهنگی افراد ، اطلاعات و تکنولوژی یک سازمان می باشد. از این پروسه برای هماهنگی هرچه بیشتر سازمان به اهدافی که قرار است به آنها دست پیدا کرد استفاده می شود. از طریق پروسه طراحی ، سازمانها سعی میکنند تا احتمال اینکه مجموع تلاشهای اعضا موفقیت آمیز باشد افزایش پیدا کند.

,عموماً ، طراحی شیوه ای است که در آن تغییر داخلی با راهنمایی یک تسهیل کننده خارجی ایجاد می شود.مدیران و اعضا با یکدیگر کار میکنند تا نیازهای سازمان را مشخص کرده و آنگاه سیستمهایی را ایجاد می کنند که بنحو موثر و کارآمد این نیازها را برآورده سازد. تسهیل کننده اطمینان میدهد که یک پروسه سیستماتیک دنبال می شود و تفکر خلاق را تشویق میکند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
توضیحات بیشتر و دانلود

کلمات کلیدی: ترجمه مقاله طراحی سازمان چیست؟ ترجمه مقاله طراحی سازمان ترجمه مقاله طراحی ترجمه مقاله سازمان چیست؟ طراحی سازمان چیست؟ ترجمه مقاله What is Organization Design

مطالب دیگر

پاورپوینت بررسی موقعیت جغرافیایی عربستان

پرسشنامه تجربه نوجوانان در ورزش (ماکدولاند و همکاران، 2012)

پرسشنامه جهت گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010)

پاورپوینت بررسی انواع نظام های بیمه ای

پاورپوینت بررسی نورشناسی ابن هیثم

پاورپوینت بررسی سازمان های بین المللی

پرسشنامه دلبستگی به مدرسه (موتون و همکاران، 1993)

پرسشنامه اضطراب قلب

پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی (ساسو، 2013)

ترجمه مقاله رقابت در مدیریت تولید

ترجمه مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه

ترجمه مقاله مدیریت تولید

ترجمه مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات ، پژوهش عملیاتی

پاورپوینت بررسی و معرفی مدل و نرم افزار what if

ترجمه مقاله مدیریت فنی ENGR 801

ترجمه مقاله پژوهش در عملیات

ترجمه مقاله ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

ترجمه مقاله هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

ترجمه مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری